نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی اجتناب از تجربه و ناگویی خلقی در افراد مبتلابه سوءمصرف مواد و افراد سالم

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-26

فاطمه جوادی پونلی؛ مجید برادران؛ فرزانه رنجبر نوشری