نویسنده = ابراهیم قربانی
تعداد مقالات: 4
1. ارتباط دو سویه کووید 19 (کروناویروس) و اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و مشروبات الکلی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1399، صفحه 9-34

اکرم عاملی؛ صمد شکوهی راد؛ ابراهیم قربانی


4. تحلیل نقش فضای سایبر در وقوع جرائم مواد مخدر

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-52

بهارک شاهد؛ محسن نمکین؛ ابراهیم قربانی