نویسنده = علی کرم پارسا مهر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اداری کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدرفاتب

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-86

محمدرضا پور غلامی؛ نورالله حسینی خواه؛ علی کرم پارسا مهر