نویسنده = حسین دیانت دوست
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل وضعیت یادگیری سازمانی کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 99-118

غلامحسین آقا گل زاده؛ حسین دیانت دوست