نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی دیدگاه های مسئولان حوزه مبارزه با مواد مخدر در برخی حوزه های مرتبط با سیاست های کلی نظام

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1399، صفحه 134-162

حسین محبوبی منش؛ حمیدرضا کرمی؛ یوسف سعیدی