کلیدواژه‌ها = فرسودگی شغلی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فعالیت بدنی بر فرسودگی شغلی در کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-98

امید جلالی؛ سمیه رضایی نو دهی