ارزیابی اثربخشی طرح جمع‌آوری معتادین متجاهر (مطالعه موردی ف.ا.اسمنان) جهت جلوگیری از سوءاستفاده گروه‌های سازمان‌یافته برای فروش مواد مخدر

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

دانشجوی کارشتاس ارشد رشته مبارزه با مواد مخدر

چکیده

هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثربخشی طرح جمع‌آوری معتادین متجاهر در استان سمنان جهت جلوگیری از سوءاستفاده معتادین توسط گروه‌های جرائم سازمان‌یافته می‌باشد. جامعه آماری در این طرح کارشناسان مواد مخدر و اعضای گروه‌های خود معرف به کمپ در استان سمنان می‌باشند که به علت وسیع بودن جامعه آماری کارشناسان در دسترس و اعضای گروه در دسترس به‌عنوان نمونه به‌طور تصادفی انتخاب‌شده و یافته‌های به‌دست‌آمده تعمیم داده خواهد شد. در این تحقیق جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با تعدادی از کارشناسان و ارائه پرسشنامه به تعدادی از اعضای گروه معتادین در حال ترک و تکمیل توسط آن‌ها و بررسی میدانی طرح‌های انجام‌شده توسط پلیس است که نتایج به‌دست‌آمده از طریق مصاحبه مؤید این موضوع است که تا زمانی که زیرساخت‌ها ازجمله مکانی برای نگهداری به‌صورت کنترل‌شده به همراه کارشناسان روانشناسی و پزشکان متخصص درزمینهٔ ترک اعتیاد و غیره آماده نباشد انجام این‌گونه طرح‌ها هیچ‌گونه اثر مثبتی ندارد بلکه در مواردی اثر منفی دارد البته باید اذعان داشت که به استناد مصاحبه انجام‌شده نیروی انتظامی در کوتاه‌مدت شاید به هدف خود از انجام این‌گونه طرح‌ها ایجاد یک فضای مناسب در جامعه جهت رشد و شکوفایی و همچنین پاک‌سازی شهر از لوث معتادین متجاهر است، برسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effectiveness of the Drawing-Up Plan for Addicts (Case Study: Semnan Province Police Department) to Prevent the Abuse of Organized Groups for Drugs Sale

نویسنده [English]

  • Reza Ghasemi
MA in Counter Narcotics
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of the plan for the collection of addicted drug addicts in Semnan province in order to prevent the abuse of drug addicts by organized crime groups. The statistical population in this plan is the experts of narcotics and members of their groups who are referring to the camp in Semnan province, which will be generalized due to the wide availability of the statistical community of available experts and available members of the group as a random sample and the findings will be generalized. In this research, data collection was conducted by interviewing a number of experts and providing a questionnaire to a number of addicts who were leaving and completing them and a field survey of police plans that the results obtained through the interview confirmed that until Infrastructure, such as a place to be controlled in a controlled manner, along with experts in psychology and doctors specializing in addiction treatment, etc., is not ready to do any such work, but it does have a negative effect in some cases. However, it should be noted that, according to the interview,

کلیدواژه‌ها [English]

  • effectiveness
  • design
  • collection
  • Modest Addicts
  • Organized Group