سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی در مواد مخدر در ایران (مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی)

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مبارزه با مواد مخدر

چکیده

امروزه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بردارد، به شکل سازمان‌یافته و توسط گروه‌ها و باندهای مافیایی در بعد فراملی ارتکاب می‌یابد. پول‌شویی، یک پدیده جهانی است و مقابله با آن همت شبانه‌روزی می‌طلبد. چون تمام جنایات سازمان‌یافته، به‌منظور تحصیل منفعت مالی ارتکاب می‌یابد و عواید حاصل از آن باید به نحوی تطهیر شود، لذا برخورد مناسب با تطهیر پول، ضمن این‌که مبارزه با ارتکاب این عناوین مجرمانه است، درواقع، مبارزه با سایر جنایات سازمان‌یافته که جرم مقدم یا اصلی نامیده می­شود نیز محسوب می­گردد؛ در این تحقیق با روش تحلیلی – توصیفی به بررسی سیاست­های مبارزه با پول‌شویی در حوزه مواد مخدر؛ بامطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی پرداخته است. آمیخته بودن پدیده پول‌شویی با فعالیت‌های بزهکارانه و نقش اساسی در تسهیل ارتکاب جرائم، عزم بین‌المللی را بر آن داشت که در خصوص مبارزه با پول‌شویی از دهه 1980 به‌صورت جدی‌تر به آن پرداخته تا بدین‌وسیله با این جرم به مقابله برخیزند. با توجه به‌ضرورت مبارزه با پول‌شویی در ایران نیز بعد از تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی گام‌های مؤثری در این خصوص برداشته‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Policies to Combat Money Laundering in Narcotics Dealing in Iran (A Comparative Study in International Documents)

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Karimi
MA in Counter Narcotics
چکیده [English]

Today, crimes that have a profound material gain are organized in a transnational
dimension by groups and gangs of mafia. Money laundering is a global
phenomenon, and it requires a round-the-clock struggle. Because all organized
crimes are committed in order to study financially and the proceeds from it must
be purified in some way, the proper treatment of money, while combating these
titles, is a criminal offense, in fact, the fight against other organized crime; in this
research, an analytical-descriptive method has been devoted to analyzing antimoney
laundering policies in the field of drugs; it has addressed a comparative
study of international documents. The combination of the phenomenon of money
laundering with delinquent activities and the essential role in facilitating the
commission of crimes has made international determination to tackle money
laundering since the 1980s more seriously. Considering the need to combat
money laundering in Iran, effective steps have been taken in this regard after the
adoption of the Anti Money Laundering Law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Money laundering
  • profits of crime
  • Drugs
  • Organized crime