نقش سازمان‌های منطقه‌ای در مبارزه با مواد مخدر (تجزیه‌وتحلیل تطبیقی سیاست‌ها و رویکردهای منطقه‌ای)

نوع مقاله : تخصصی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

2 کارشناس مبارزه با مواد مخدر.

چکیده

 این تحقیق به روش کتابخانه‌ای توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای نوشته‌شده است. در این مقاله تلاش شده تا نقش سیاست‌های راهبردی منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی در مبارزه با مواد مخدر بحث شود. درواقع، مقایسۀ میان راهبردها و برنامه­های مبارزه با مواد مخدر طی پنج سال گذشته شش سازمان منطقه‌ای را، در 148 کشور در چهار قاره را تشریح می‌کند. این پژوهش می‌تواند صاحب‌نظران، متخصصان و محققان فعال درزمینة سیاست­گذاری­ مبارزه با مواد مخدر را به‌منظور ارائه راهکارهای مشترک منطقه‌ای در امر مبارزه با مواد مخدر یاری نماید تا کشورهای موردبحث راهبردی جامع به‌منظور حل مشکلات امنیتی، اجتماعی و بهداشتی مربوط به قاچاق مواد مخدر اتخاذ نمایند. راهبردها و برنامه­های مبارزه با مواد مخدر، بینش‌های قابل‌توجهی را در خصوص تجزیه‌وتحلیل تطبیقی به‌صورت جداگانه و با نگرش مقایسه‌ای در مناطق مختلف ارائه می‌دهند. در ادامه نگاهی به رویکردهای اصلی کاهش عرضه و تقاضا شده و سپس راه و روش­های انجام‌شده در مناطق مختلف را مطرح می‌شود. درواقع شکل­گیری راهبردهای مبارزه با مواد مخدر، الویت ها و اهداف آن را بررسی می‌نماید. بررسی‌ها نشان می‌دهد: در عین تفاوت‌های عمده‌ای شباهت‌های قابل‌توجهی در مناقشات مربوط به استراتژی‌های بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر وجود داشته ولی درمجموع راهبردهای منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر می‌تواند نقش مؤثری در ارزیابی جامع‌تر معضل مواد مخدر در سطوح بین‌المللی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of regional organizations in the fight against drugs (Comparative Analysis of Regional Policies and Approaches)

نویسندگان [English]

  • Vahid Sadeghi 1
  • Omid Jalali 2
1 MA in International Law
2 Counter-Narcotics Expert
چکیده [English]

This research is in an analytical descriptive library study utilizing written library
resources. This paper attempts to discuss the role of regional strategic policies
and international organizations in combating against drug abuse. Indeed, a
comparison of counter-narcotic strategies and programs over the past five years
has described six regional organizations in 148 countries across four continents.
This research can help policy-makers, experts, and researchers active in the field
of anti-drug policy in order to present joint regional strategies for counternarcotics
to provide countries with a comprehensive strategic plan for solving
security, social and health problems related to drug trafficking. Counter-narcotics
strategies and plans provide significant insights on comparative analysis
separately and with comparative attitudes in different regions. In the following,
we look at the main approaches to reducing supply and demand and then discuss
the ways and means of doing so in different areas. Indeed, the development of
anti-drug strategies explores its priorities and objectives. Studies show that while
there are significant similarities in the controversy surrounding the International
Counter Narcotics Strategies, overall, Counter Narcotics Strategies can play an
effective role in a more comprehensive assessment of the dangers of drugs at the
international level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Organizations
  • Counter Narcotics Strategies
  • International Counter Narcotics Policy