بررسی میزان اثربخشی مصادره اموال قاچاقچیان در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته مواد مخدر (مطالعه موردی استان کردستان)

نوع مقاله : تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مبارزه با مواد مخدر

چکیده

مصادره اموال درواقع به‌عنوان یکی از راه‌های مقابله با جرائم و قدرت، از قدیم مرسوم بوده و در حال حاضر نیز به‌عنوان یکی از روش‌های مبارزه با مواد مخدر و سایر جرائم در قانون رسمی کشورمان گنجانده‌شده است. امروزه باندهای مواد مخدر با اقدامات مجرمانه سودهای سرشاری را به دست می‌آورند و این امر یک تهدید جدی برای کشور محسوب شده و می‌تواند دستگاه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کلان کشور را تحت تأثیر قرار داده و سپس به‌مرور به‌عنوان یک منشأ تهدیدکننده امنیت ملی در کشور تبدیل شود. انجام تحقیقات و پژوهش‌های علمی جهت انتخاب راه‌های درست و علمی و اتخاذ تدابیر مؤثر جهت مقابله با این پدیده شوم بسیار حائز اهمیت هست. لذا با انجام این پژوهش‌ها مشکلات و نارسایی‌های این حوزه بیشتر شناخته می‌شود و تحقیق حاضر باهدف بررسی میزان اثربخشی مصادره اموال حاصل از اعمال مجرمانه قاچاقچیان جرائم مواد مخدر صنعتی و سنتی، پیش سازها و روان‌گردان‌ها در استان کردستان انجام گردیده است؛ این تحقیق ازنظر نوع تحقیق کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، کیفی و برای گردآوری دادها از روش دلفی و مصاحبه با خبرگان استفاده‌شده است. جامعه آماری شامل تعداد ده نفر از خبرگان و متولیان امر مبارزه با مواد مخدر در استان کردستان می‌باشند و نمونه‌گیری از نوع تمام شمار می‌باشد. نتایج این تحقیق مشخص نمود که انجام صحیح و دقیق مصادره اموال حاصل از اعمال مجرمانه و قاچاق مواد مخدر و پیش سازها می‌تواند یکی از روش‌های خوب مبارزه همه‌جانبه با جرائم سازمان‌یافته مواد مخدر و سایر جرائم مانند پول‌شویی و تروریسم باشد. اگر شناسایی اموال و دارائی‌های قاچاقچیان به‌درستی انجام شود می‌توان با اعمال قوانین مربوطه و توقیف آن‌ها ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره قاچاق مواد مخدر، پیش سازها و روان‌گردان‌ها وارد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of Traffickers' Property Confiscation in Combating Organized Crime (Case Study of Kurdistan Province)

نویسندگان [English]

  • hamidreza karami 1
  • Mohammad Ali Bayat 2
1 Faculty Member of Amin Police University
2 MA student of Counter Narcotics
چکیده [English]

The confiscation of property has, as a matter of fact, been customary as one of
the ways to deal with crimes, and is now included as one of the methods of
combating drugs and other crimes in the official law of our country. Today, drug
gangs are gaining enormous gains through criminal acts, which poses a serious
threat to the country and can affect the political, economic, and cultural
institutions of the country and then become a source of threats to national
security. Thus, it is very important to conduct scientific research in order to
select the right and scientific ways and take effective measures to confront this
ominous phenomenon. Therefore, by performing these researches, the problems
and deficiencies of this area are more known and the present study was
conducted with the aim of investigating the effectiveness of confiscation of
property derived from the criminal offenses of drug traffickers in traditional and
industrial drugs, precursors and psychotropic drugs in Kurdistan province. This
research is qualitative in nature and method, and Delphi method and interview
with experts were used for collecting data. The statistical population consists of
ten experts and fighters in the field of drug abuse in Kurdistan province.
Sampling is of the total number. The results of this study revealed that
confiscation of property derived from criminal acts and drug trafficking and
precursors could be one of the good methods of combating organized crime and
other crimes such as money laundering and terrorism. If the identification of the
smugglers' assets is done properly, they can impose irreparable blows on the
trafficking of narcotics, precursors and psychotropic substances by enforcing the
relevant laws and seizing them

کلیدواژه‌ها [English]

  • confiscation of property
  • Organized crime
  • smugglers
  • Narcotics
  • Precursors