تحلیل نقش فضای سایبر در وقوع جرائم مواد مخدر

نوع مقاله : تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

3 پژوهشگر مبارزه با مواد مخدر و عضو گروه علمی معاونت تربیت و آموزش ناجا

چکیده

 ارتکاب جرائم ناشی از مواد مخدر به‌خصوص اعتیاد به آن در بین اقشار مختلف جامعه، علاوه بر همه­ی آنچه از اعتیاد گفته می­شود، پدیده­ای است با لایه­های پنهان­تر و ابعاد فزون­تر از خود اعتیاد. آمارها نشان می­دهد که نرخ افراد درگیر با معضل اعتیاد و تعداد مرتکبین جرائم ناشی از مواد مخدر که از طریق کارکردهای فضای مجازی درگیر با موضوع شده­اند، رو به افزایش می­باشد. هدف از تحقیق حاضر تحلیل نقش فضای سایبر در ارتکاب جرائم مواد مخدر در سال 1396 می­باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی بوده و جامعه آماری مورد تحلیل شامل کلیه کارشناسان ارشد اجتماعی و حقوقی دستگاه­های حوزه­ی مبارزه با مواد مخدر و دستگاه قضایی، به تعداد 100 نفر بوده که با توجه به محدود بودن جامعه­ی آماری، کلیه کارشناسان با استفاده از روش نمونه­گیری تمام شمار به عضویت نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه­ی محقق ساخته‌ی تحقیق (پرسشنامه ابعاد تأثیرگذار فضای مجازی در ارتکاب جرائم مواد مخدر) با ضریب پایایی 832/0 را تکمیل نمودند. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از نرم­افزار Spss ویرایش 22 استفاده شد. یافته­ها حاکی از آن بود که متغیرهای تحقیق (1- تبلیغات در خصوص انواع مواد مخدر در فضای سایبر، 2- اشتراک نظرات در خصوص اثرات ناشی از مصرف مواد مخدر در فضای سایبر، 3- اشتراک و انتشار اطلاعات در خصوص شیوه‌های تولید و استفاده از مواد مخدر در فضای سایبر و 4- عدم کنترل و دسترسی به اطلاعاتِ فعالینِ مجازیِ موادِ مخدر توسط پلیس و نهادهای مبارز) نقش بسزایی در ارتکاب جرائم مواد مخدر در بستر فضای سایبر دارند. نتایج نشان داد در حال حاضر فضای سایبر می­تواند تأثیر بسزایی در گرایش به اعتیاد، سوءمصرف مواد مخدر و وقوع دیگر جرائم ناشی از آن داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Role of Cyberspace in the Occurrence of Drug Crimes

نویسندگان [English]

  • Baharak Shahid 1
  • Mohsen Namkin 2
  • Ibrahim Ghorbani 3
1 Faculty Member of Islamic Azad University, Urmia Branch
2 MA in Criminal Law and Criminology
3 Drug Researcher and member of the Scientific Dept. of Naja Education and Training Deputy
چکیده [English]

Committing drug-related crimes, especially addiction to them, among the
various strata of society, , in addition to all that is said to be addiction, is a
phenomenon with more hidden layers and more dimensions than addiction itself.
Statistics show that the rates of people involved with the addiction problem and
the number of perpetrators of drug-related crimes, which are subject to
cyberspace activities, are increasing. The purpose of this study is to analyze the
role of cyberspace in drug offenses in 2017. The present study was descriptivesurvey.
The statistical population included all senior social and legal experts in
the field of counter-narcotics and the judiciary. The statistical population of this
study, all the experts were selected by statistical sampling method and completed
a researcher-made questionnaire (impact scale of cyberspace in drug offenses)
with a reliability coefficient of 0.832. The SPSS 22 software was used to analyze
the data. The findings indicated that research variables (1) advertising on types
of drugs in cyberspace, 2) sharing opinions on the effects of drug use in
cyberspace, 3) sharing and disseminating information on production practices
and The use of drugs in cyberspace, and the lack of control and access to the
information of the virtual drug activists by the police and the fighting agencies)
have a significant role in committing drug offenses in the cyberspace. The results
showed that cyber space could have a significant impact on addiction, drug
abuse, and other crimes due to it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber Space
  • Drugs
  • Drug Crimes
  • Virtual Environment