نقش عوامل انتظامی در مقابله با خرده فروشی مواد مخدر و روان گردان ها در شهر تهران

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

The Role of Police Agents in Combating against Narcotic and Psychotropic Drug Retailing in Tehran

نویسنده [English]

  • Sajed Seifollahi Demneh