بررسی جغرافیایی خرده فروشی مواد مخدر و روان گردان (موردمطالعه پایگاه ششم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ)


عنوان مقاله [English]

Geographical Investigation of Narcotic and Psychotropic Drug Retailing (Case study of the 6th Tehran Drug Enforcement Police Base)

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Zare
  • Hossein Babapour