بررسی عملکرد نظام مدیریت پیشگیری از اعتیاد ( موردمطالعه: شهر کرمانشاه در سال 1395)

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Investigation of Performance of Addiction Prevention Management System(Case Study: Kermanshah City in 2016)

نویسنده [English]

  • Masoud Bassami