چگونگی درآمدهای حاصله از قاچاق مواد مخدر با تأکید بر پولشویی


عنوان مقاله [English]

Investigating Drug Trafficking Incomes with Emphasis on Money Laundering

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahmoodi
  • Majid Mohammadi Pour