الگوی جلب مشارکت مردمی توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر در امر پیشگیری از سوءمصرف مواد اعتیادآور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مبارزه با مواد مخدر

چکیده

زمینه و هدف: مسئله اعتیاد یکی از مشکلات بزرگ در جوامع امروزی است که به‌عنوان آسیب و معضل اجتماعی، روان‌شناختی، پزشکی، اقتصادی و فرهنگی با پیچیدگی‌های خاص خود حاکمیت ملی، امنیت و استقلال کشورها را متأثر می‌سازد پیشگیری از ابتلا به این معضل خانمان‌سوز بهترین راه حفظ سلامت جامعه و ایجاد امنیت اجتماعی است و جلب مشارکت‌های مردمی در پیشگیری از وقوع اعتیاد به‌عنوان پیشگیری اجتماعی، بهترین نوع پیشگیری است که تحقیق حاضر باهدف طراحی الگوی شیوه‌های جلب مشارکت مردمی در پیشگیری از مصرف مواد مخدر تدوین‌شده است. روش: تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش پژوهش و نحوه گردآوری اطلاعات ازجمله تحقیقات توصیفی پیمایشی و بر مبنای رویکرد تحقیق، از نوع کمی محسوب شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. در تحلیل داده‌ها و ارائه یافته‌ها از روش تحلیل عاملی از نوع اکتشافی برای دسته‌بندی و استخراج سازه‌های زیر بنایی بهره گرفته‌شده است یافته‌ها: مطابق یافته‌های تحقیق شیوه­های جلب مشارکت مردمی توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در پنج عامل مدرسه و معلمان، رسانه­ها، انجمن‌های کسب‌وکار، حوزه‌های مذهبی و سازمان‌های مردم‌نهاد شناسایی گردید. نتایج: الگوی بومی شیوه­های جلب مشارکت مردمی ارائه‌شده برگرفته از نظرات خبرگان به‌خوبی موضوع پیشگیری از سوی مصرف مواد اعتیادآور را تبیین می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The pattern of public participation by the anti-narcotics police In preventing the abuse of addictive substances

نویسندگان [English]

  • hamidreza karami
  • hamidreza farahmand
Anti-Narcotics Group
چکیده [English]

Background and Aim: The problem of addiction is one of the major problems in today''''s societies that as a social, psychological, medical, economic and cultural harm and problem with its own complexities affect national sovereignty, security and independence of countries. Prevention of this burning problem is best The way to maintain public health and create social security and attracting public participation in the prevention of addiction as social prevention is the best type of prevention that the present study has been developed to design a model of ways to attract public participation in drug prevention. Method: The present study is applied in terms of purpose and in terms of research method and method of data collection, including descriptive survey research and based on the research approach, is considered quantitative. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. In data analysis and presentations, exploratory factor analysis method has been used to classify and extract infrastructure structures. Business associations, religious circles and non-governmental organizations were identified. Results: The indigenous model of public participation methods presented based on the opinions of experts well explains the issue of prevention of addictive substance use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Participation
  • prevention
  • consumption
  • Addictive Substances