نمایه نویسندگان

ب

 • باباپور، حسین بررسی جغرافیایی خرده فروشی مواد مخدر و روان گردان (موردمطالعه پایگاه ششم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ) [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 43-60]
 • برادران، مجید بررسی تطبیقی اجتناب از تجربه و ناگویی خلقی در افراد مبتلابه سوءمصرف مواد و افراد سالم [دوره 8، شماره 14، 1398، صفحه 7-26]
 • بسامی، مسعود بررسی عملکرد نظام مدیریت پیشگیری از اعتیاد ( موردمطالعه: شهر کرمانشاه در سال 1395) [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 77-106]

ج

 • جوادی پونلی، فاطمه بررسی تطبیقی اجتناب از تجربه و ناگویی خلقی در افراد مبتلابه سوءمصرف مواد و افراد سالم [دوره 8، شماره 14، 1398، صفحه 7-26]

ح

 • حسینی، سید حسین تأثیر مصاحبه انگیزشی بر کاهش ولع مصرف معتادان شهرستان گرگان [دوره 8، شماره 14، 1398، صفحه 27-50]
 • حق وردیان، شمس علی ارائه‌ی الگوی ترکیبی جامع، جهت ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی سازمان‌های مسئول در امر پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر [دوره 8، شماره 14، 1398، صفحه 71-100]

ر

 • رنجبر نوشری، فرزانه بررسی تطبیقی اجتناب از تجربه و ناگویی خلقی در افراد مبتلابه سوءمصرف مواد و افراد سالم [دوره 8، شماره 14، 1398، صفحه 7-26]

ز

 • زارع، علی اصغر بررسی جغرافیایی خرده فروشی مواد مخدر و روان گردان (موردمطالعه پایگاه ششم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ) [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 43-60]

س

 • سعدآبادی شاهرودی، حنانه تأثیر مصاحبه انگیزشی بر کاهش ولع مصرف معتادان شهرستان گرگان [دوره 8، شماره 14، 1398، صفحه 27-50]
 • سیف الهی دمنه، ساجد نقش عوامل انتظامی در مقابله با خرده فروشی مواد مخدر و روان گردان ها در شهر تهران [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 7-47]

ص

 • صفایی، محمد بررسی تأثیر آب وهوا بر عملکرد سگهای موادیاب [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 61-76]

ف

 • فیضی، حسین شاخص گذاری مناسب برای رتبه‌بندی استان‌ها بر اساس عملکرد آنان [دوره 8، شماره 14، 1398، صفحه 101-112]

ق

 • قاسمی، حامد تأثیر مصاحبه انگیزشی بر کاهش ولع مصرف معتادان شهرستان گرگان [دوره 8، شماره 14، 1398، صفحه 27-50]
 • قاسمی، رضا ارزیابی اثربخشی طرح جمع‌آوری معتادین متجاهر (مطالعه موردی ف.ا.اسمنان) جهت جلوگیری از سوءاستفاده گروه‌های سازمان‌یافته برای فروش مواد مخدر [دوره 8، شماره 14، 1398، صفحه 113-126]
 • قربانی، ابراهیم ارائه‌ی الگوی ترکیبی جامع، جهت ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی سازمان‌های مسئول در امر پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر [دوره 8، شماره 14، 1398، صفحه 71-100]
 • قهرمانی، مسعود ارائه‌ی الگوی ترکیبی جامع، جهت ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی سازمان‌های مسئول در امر پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر [دوره 8، شماره 14، 1398، صفحه 71-100]

م

 • محمدی، سهراب تحولات قانون‌گذاری در جرائم مواد مخدر بررسی اصلاحیه 1396 [دوره 8، شماره 14، 1398، صفحه 51-70]
 • محمدی پور، مجید چگونگی درآمدهای حاصله از قاچاق مواد مخدر با تأکید بر پولشویی [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 107-126]
 • محمودی، محمد چگونگی درآمدهای حاصله از قاچاق مواد مخدر با تأکید بر پولشویی [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 107-126]
 • مهدی پور دهکردی، فرهاد اثربخشی آموزش تا بآوری بر بهبود سبک های مقابله ای در معتادان استفاده کننده از متادون درمانی در مراکز ترک اعتیاد شهرکرد [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 25-42]

ه

 • همتی جوانمرد، محمد تحولات قانون‌گذاری در جرائم مواد مخدر بررسی اصلاحیه 1396 [دوره 8، شماره 14، 1398، صفحه 51-70]